Rekisteri- ja tietosuojaseloste

1. Rekisterinkäyttäjä ja rekisterin pitäjä

Yoga Studio Tada

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Elina Outila yogastudiotada@gmail.com

3. Rekisterin nimi

Yoga Studio Tadan asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen keräämisen tarkoitus

Yoga studio Tadalla on näkyvyys Sinun palvelussa antamiisi tai Yoga Studio Tadan puolestasi syöttämään henkilötietoihin .Keräämme henkilötietoja seuraavia tarkoituksia varten.

  • Asiakastiedottaminen
  • Ilmoittautumistietojen käsittely
  • Asiakassuhteen hoitaminen ja kehittäminen
  • Palveluiden ja kurssien ilmoittautumiset, perumiset, siirrot ja muu ilmoittautumiseen liittyvä toiminta
  • Kävijätietojen seuranta ja analysointi
  • Palvelujen ja tuotteiden tilaustiedot
  • Laskuttaminen, maksujen valvonta, maksuajan hallinta ja perintä
  • Yoga Studio Tadan palveluiden ja tuotteiden markkinointiin
  • Asiakaspalvelu ja asiakastyytyväisyyden mittaaminen ja kehittäminen
  • Tietosuojalainsäädännössä tarkoitettujen suoramarkkinointikieltojen huomioiminen

5. Rekisterin tietosisältö

Asiakkaista talletetaan seuraavat tiedot:

  • Asiakastiedot: nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, tiedot sähköpostimarkkinoinnin hyväksymisestä
  • Palvelun tilaustiedot: ostetun palvelun tiedot, hintatiedot, palvelun käyttötiedot, laskutustiedot, maksusuoritustiedot, maksutapatiedot, maksuaikatiedot, peruutustiedot, palautustiedot
  • Palvelun käyttötiedot: kurssien osallistumistiedot
  • Asiakaspalautetiedot: mielipidekyselyt ja kommentit ostetuista palveluista ja muut asiakkaan suostumuksella annetut tiedot
  • Muut asiakkaan suostumuksella kerättävät tiedot
  • Evästeet kotisivujen seurannassa

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaita koskevat tiedot saadaan asiakkaan suostumuksella häneltä itseltään.Tiedot kerätään Yoga Studio Tadan kotisivuilta, ajanvarausjärjestelmästä, verkkokaupasta, asiakaspalvelupisteeltä kerättynä tai asiakkaan itsensä ilmoittamana.Tietoihin pääsevät käsiksi Yoga Studio Tadan opettajat. Sekä Digitalbooker Oy.n työntekijät.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Asiakkaiden henkilötietoja luovutetaan Yoga Studio Taidan asiakasrekisteriin ja Digitalbookkers Oy.lle Tietoja ei luovuteta kolmansien osapuolien hallinnoitavaksi.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja voidaan siirtää EU maiden ulkopuolelle palveluihin, jotka täyttävät GDPR vaatimukset. Asiakkaiden henkilötietoja luovutetaan Yoga Studio Tadan asiakasrekisteriin ja Digitalbookersille. Tietoja ei luovuteta muille kolmansien osapuolien hallinnoitavaksi.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalinen aineisto: Paperiset aineistot kuten kurssien osallistujalistat säilytetään niille tarkoitetun hallinnoijan saatavilla suljetuissa tiloissa ja tuhotaan asianmukaisesti, kun tietoja ei enää tarvita.Digitaalisesti käsiteltävät tiedot: Tietoihin pääsevät käsiksi toimistotyöntekijät ja opettajat sekä Digitalbooker Oy.n työntekijät . Toiminnanohjausjärjestelmä on suljettu salasanoin asianmukaisilla verkkosuojauksilla. Verkkokauppa, sähköpostijärjestelmä ja muut tietojenhalllintalaitteet ja sovellukset on suljettu salasanoin ja asianmukaisilla verkkosuojauksilla, joihin pääsee käsiksi vain toimistotyöntekijät.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja voidaan siirtää EU maiden ulkopuolelle palveluihin, jotka täyttävät GDPR vaatimukset.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalinen aineisto: Paperiset aineistot kuten kurssien osallistujalistat säilytetään niille tarkoitetun hallinnoijan saatavilla suljetuissa tiloissa ja tuhotaan asianmukaisesti, kun tietoja ei enää tarvita. Digitaalisesti käsiteltävät tiedot: Tietoihin pääsevät käsiksi toimistotyöntekijät ja opettajat sekä Digitalbooker Oy.n työntekijät . Toiminnanohjausjärjestelmä on suljettu salasanoin asianmukaisilla verkkosuojauksilla. Verkkokauppa, sähköpostijärjestelmä ja muut tietojenhalllintalaitteet ja sovellukset on suljettu salasanoin ja asianmukaisilla verkkosuojauksilla, joihin pääsee käsiksi vain toimistotyöntekijät.

10. Tarkastusoikeus ja oikeus oikaista virheellinen tieto

Rekisteröidyllä henkilöllä on oikeus tarkastaa häntä koskevat rekisteröidyt tiedot. Jos rekisteröidyn tiedoissa on virheitä, rekisteröity voi esittää virheen korjaamista koskevan pyynnön. Tietojen tarkistamista ja korjaamista varten pyyntö lähetetään yogastudiotada@gmail.com

11. Kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramarkkinointia varten. Tällöin rekisteröidyn kuuluu lähettää pyyntö yogastudiotada@gmail.com